PLATFORMU OMOGUĆILO MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

Dobro došli u NMPPOS: ePoS

Nacionalna Medicinska Platforma za Potvrdu o Smrti

Unosom svojih pristupnih podataka pristupate zaštićenom online medicinskom informacionom sistemu.

Svaki pristup se registruje i podložan je reviziji od strane nadležne službe.

Vaše pristupne podatke ne otkrivajte nikome.

Web aplikacija, je testirana za rad na sledećim pretraživačima: Google Chrome 56 + , IE 11.0 +, Mozilla Firefox 50 +

ePOS PROD 2020-09-2-1080-ac72bdf7a

Prijavi se preko Portala eid.gov.rs

Ne možete se prijaviti?

Pomoć

OSIGURANO

Vaš medIT & NITES tim